gratis advies & nieuws

GDPR: De beschermingsautoriteit veroordeelt een ondernemer op 17 september 2019 tot een administratieve boete van 10.000 Euro.

De beschermingsautoriteit veroordeelt een ondernemer op 17 september 2019 tot een administratieve boete van 10.000 Euro wegens het inlezen van een identiteitskaart bij het aanmaken van een klantenkaart.  

Lees meer
Deadline 30 september 2019: De wetgeving inzake het UBO-register verplicht de eigenaar van een vennootschap om zich te registreren.

Tegen 30 september 2019 moet iedereen die eigenaar is van een vennootschap zich verplicht registreren in het UBO-register. Het UBO-register staat voor het register van de Ultimate Beneficiary Owner.

Lees meer
Het voordeel van de kwijtschelding van schulden voor de gefailleerde : Enkel op eigen initiatief!

De nieuwe faillissementswetgeving en de versoepeling van de voorwaarden om als natuurlijke persoon kwijtschelding te krijgen van uw schulden is van kracht sinds 1 mei 2018. De wijziging vereist wel een eigen inspanning van de natuurlijk persoon/gefailleerde.

Daarnaast werd met de nieuwe wetgeving de zogenaamde de ‘fresh start’ ingevoerd.

Lees meer
Gevoelige bedrijfsgegevens: Hoe beschermen?

De wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van bedrijfsgeheimen bepaalt de burgerrechtelijke maatregelen die gevorderd kunnen worden tegen het onrechtmatig verkrijgen – gebruiken of openbaar maken van bedrijfsgeheimen.

De maatregelen opgesomd in de wet kunnen enkel gevorderd worden door de rechtmatige houder van het bedrijfsgeheim. Om te kunnen spreken van een bedrijfsgeheim dient cumulatief aan volgende voorwaarden voldaan te zijn:

  1. de informatie moet geheim zijn
  2. de informatie bezit handelswaarde
  3. de houder heeft redelijke maatregelen genomen om de informatie geheim te houden

Lees meer
Het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen: onmiddellijke toepassing

Het nieuwe WVV voorziet ook enkele wijzigingen die onmiddellijk van toepassing zijn op zowel de ‘nieuwe’ als de ‘oude’ vennootschappen en verenigingen:

  • Oprichting openbare elektronische databank waarin gepubliceerde notariële akten vrij te raadplegen zijn: nog niet operationeel
  • Wijziging van werkelijke naar statutaire zetelleer: de vennootschap zal onderworpen zijn aan het vennootschapsrecht van het land waarin haar maatschappelijke zetel gevestigd is
  • De nieuwe geschillenregeling

Lees meer