advies & nieuws

Koninklijk Besluit (KB) nr. 15 met betrekking tot ondernemingen in moeilijkheden versus de gemeenrechtelijke procedure gerechtelijke reorganisatie.

Het KB voert een tijdelijk alternatief (tussen 24 april en 17 mei 2020) in voor de procedure van gerechtelijke reorganisatie (GRP). Op die manier wil men een overbelasting van de rechtbanken tegengaan. Bovendien worden de ondernemingen ook beschermd indien ze nieuwe schulden niet kunnen betalen daar waar de GRP enkel een opschorting voorziet van oude schulden. De ondernemingen die erg te lijden hebben onder de financiële crisis veroorzaakt door COVID 19 krijgen een adempauze en er wordt een ‘wapenstilstand’ gecreëerd tussen bedrijven. Tegelijkertijd is het de bedoeling dat ondernemingen die wel kunnen betalen, dit ook effectief doen.  

Lees meer
Het begrip ‘overmacht’ toepassen in de huidige crisis veroorzaakt door Covid 19

Volgens onze Belgische wetgeving wordt ‘overmacht’ gedefinieerd als ‘een onoverkomelijk beletsel voor de nakoming van een verbintenis’.

  • een onvoorziene omstandigheid
  • die buiten de controle van de partij die moet uitvoeren ligt
  • en die de nakoming van de verbintenis geheel onmogelijk maakt.

Lees meer
Covid 19: De reissector

Via een decreet dat op 19 maart 2020 werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad besliste de Regering dat reizigers van wie de reis werd geannuleerd enkel aanspraak konden maken op een voucher die minstens 1 jaar geldig is. Consumenten konden geen terugbetaling eisen. Zo wou men financiële ademruimte geven aan de reisondernemingen die zwaar getroffen werden en worden door de coronamaatregelen.

Lees meer
Steunmaatregel COVID 19: Tijdelijke pauzeknop voor ondernemingen: Meer vragen dan antwoorden !

Het voorstel dat door de Minsterraad is goedgekeurd kiest ervoor om, in plaats van de ondernemingsrechtbanken te overstelpen met een overvloed aan verzoekschriften om bescherming te krijgen tegen de schuldeisers, alle ondernemingen die onder de nieuwe insolventiewetgeving vallen, te laten genieten namelijk automatisch en tijdelijk van een wettelijke opschorting.

Lees meer
Volmachtsbesluiten inzake de algemene vergadering en bestuursvergadering in coronatijden

Aansluitend bij onze vorige blog, vatten we bij in deze blog de volmachtbesluiten samen die de vennootschappen helpen om in deze tijden van COVID 19 hun algemene vergaderingen te houden. 

Deze besluiten hebben een voorlopige duurtijd van 1 maart tot 3 mei 2020 maar deze einddatum kan door de Koning worden verlaat indien de algemene coronamaatregelen zouden worden verlengd.

Lees meer