advies & nieuws

Het cookiebeleid wordt verstrengd: Geen cookiemuur meer !

De European Data Protection Board (EDPB) heeft de richtlijnen van de Europese cookieregelgeving verstrengd. Het is niet langer toegestaan voor websites om hun content te blokkeren met een zogeheten cookie wall. Dat geeft gebruikers niet de vrijheid om een geïnformeerde keuze te maken.

Lees meer
Corona-lening door PMV

Zoals iedereen wellicht al weet, zal de economische impact van de coronacrisis groot zijn. PMV wil hierin zoveel mogelijk tegemoetkomen door het inzetten van financiële hulpmiddelen. De nieuwe achtergestelde corona-lening op 3 jaar is de meest recente financiële tegemoetkoming die werd gerealiseerd door het PMV-Z. Naast de overbruggingskredieten op korte termijn die voorzien zijn vanuit de federale regering, vormt deze lening een financiële buffer op middellange termijn.

Lees meer
Koninklijk Besluit (KB) nr. 15 met betrekking tot ondernemingen in moeilijkheden versus de gemeenrechtelijke procedure gerechtelijke reorganisatie.

Het KB voert een tijdelijk alternatief (tussen 24 april en 17 mei 2020) in voor de procedure van gerechtelijke reorganisatie (GRP). Op die manier wil men een overbelasting van de rechtbanken tegengaan. Bovendien worden de ondernemingen ook beschermd indien ze nieuwe schulden niet kunnen betalen daar waar de GRP enkel een opschorting voorziet van oude schulden. De ondernemingen die erg te lijden hebben onder de financiële crisis veroorzaakt door COVID 19 krijgen een adempauze en er wordt een ‘wapenstilstand’ gecreëerd tussen bedrijven. Tegelijkertijd is het de bedoeling dat ondernemingen die wel kunnen betalen, dit ook effectief doen.  

Lees meer
Het begrip ‘overmacht’ toepassen in de huidige crisis veroorzaakt door Covid 19

Volgens onze Belgische wetgeving wordt ‘overmacht’ gedefinieerd als ‘een onoverkomelijk beletsel voor de nakoming van een verbintenis’.

  • een onvoorziene omstandigheid
  • die buiten de controle van de partij die moet uitvoeren ligt
  • en die de nakoming van de verbintenis geheel onmogelijk maakt.

Lees meer
Covid 19: De reissector

Via een decreet dat op 19 maart 2020 werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad besliste de Regering dat reizigers van wie de reis werd geannuleerd enkel aanspraak konden maken op een voucher die minstens 1 jaar geldig is. Consumenten konden geen terugbetaling eisen. Zo wou men financiële ademruimte geven aan de reisondernemingen die zwaar getroffen werden en worden door de coronamaatregelen.

Lees meer