gratis advies & nieuws

De nieuwe Pandwet: Wat verandert er indien u een roerend goed in pand wil geven of krijgen?

De nieuwe Pandwet (wet van 13 juli 2013 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat zakelijke zekerheden op roerende goederen betreft en tot opheffing van diverse bepalingen ter zake) is in werking getreden op 1 januari 2018.

Wat verandert er voor u indien u een roerend goed in pand wil geven of krijgen ?

Lees meer
De nieuwe Pandwet: het eigendomsvoorbehoud en het retentierecht

De nieuwe Pandwet (wet van 13 juli 2013 tot wjiziging van het Burgerlijk Wetboek wat zakelijke zekerheden op roerende goederen betreft en tot opheffing van diverse bepalingen ter zake) is in werking getreden op 1 januari 2018.

Deze wet biedt meer mogelijkheden voor de leverancier van goederen en diensten om zich tegen de insolvabiliteit van zijn of haar klanten te beschermen

Wat verandert er voor u indien u een eigendomsvoorbehoud of een uw retentierecht wil laten gelden op een roerend goed.

Lees meer
De voordelen van de GDPR regelgeving.

De GDPR die op 25 mei 2018 van kracht wordt, wordt door veel organisaties gezien als een noodzakelijk kwaad. De GDPR biedt echter ook een aantal duidelijke kansen en voordelen.

Lees meer
Digitale aangifte schuldvordering in een faillissement

RegSol staat voor het Centraal Register voor Solvabiliteit. Als schuldeiser in een faillissement moet u vanaf 1 april 2017 uw schuldvordering digitaal aangeven. ( www.regsol.be)

Lees meer
Wat heeft u nodig om een WCO - procedure op te starten?

De WCO ( Wet betreffende de continuïteit van ondernemingen) biedt een oplossing om een onderneming met financiële moeilijkheden de kans te geven om op een gestructureerde wijze deze periode door te komen en alsnog de onderneming te redden en zo een eventueel faillissement te vermijden.

Lees meer