gratis advies & nieuws

Model handelshuurovereenkomst

Een handelshuursovereenkomst is een overeenkomst in toepassing van de wet van 30 APRIL 1951 inzake de handelshuur. Deze wet is van toepassing op een contract tussen een verhuurder en een huurder die in het gehuurde goed een kleinhandel uitbaat, zijnde een handelaar die verkoopt, diensten verleent aan de consument, eindgebruiker.

Lees meer
Model managementovereenkomst

Deze overeenkomst wordt gebruikt door een zaakvoerder / bestuurder die een contract afsluit met zijn onderneming waarin hij werkt.  Ook de zelfstandige consultant kan op basis van deze overeenkomst afspraken maken met de bedrijven waarin hij actief is.

Lees meer
Modelovereenkomst koop - verkoopovereenkomst aandelen

Indien u eigenaar bent van aandelen van een Belgische vennootschap en u wil uw aandelen verkopen aan een derde, kan dit gebeuren op het model dat u in de link hieronder aantreft.

Lees meer
Informatieverplichting van de handelaar - algemene verkoopsvoorwaarden

Vooraleer een handelaar zich op zijn / haar algemene voorwaarden kan beroepen t.o.v. een contractspartij, moeten algemene voorwaarden aan deze contractspartij ter kennis worden gebracht, of moet er een reële mogelijkheid tot kennisname aangeboden worden. Bovendien moeten deze algemene voorwaarden door hem aanvaard worden. Dit alles dient in principe te gebeuren vóór de contractsluiting.

Lees meer
Documenten nodig om over te gaan tot faillissement op bekentenis

De koopman is verplicht, binnen een maand nadat hij heeft opgehouden te betalen, daarvan aangifte te doen ter griffie van de bevoegde rechtbank.
Het volgende is nodig voor het neerleggen van de boeken (art. 9 en 10 van de Faillissementswet)

Lees meer