advies & nieuws

Het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen: onmiddellijke toepassing

Het nieuwe WVV voorziet ook enkele wijzigingen die onmiddellijk van toepassing zijn op zowel de ‘nieuwe’ als de ‘oude’ vennootschappen en verenigingen:

  • Oprichting openbare elektronische databank waarin gepubliceerde notariële akten vrij te raadplegen zijn: nog niet operationeel
  • Wijziging van werkelijke naar statutaire zetelleer: de vennootschap zal onderworpen zijn aan het vennootschapsrecht van het land waarin haar maatschappelijke zetel gevestigd is
  • De nieuwe geschillenregeling

Lees meer
De overgang naar het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (WVV): Anticiperen is de boodschap

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen is op 1 mei in werking getreden. De nieuwe wet brengt een aantal grondige wijzigingen met zich mee.

Naast deze uiterste deadline van 1 januari 2024 voorziet de WVV dat op 1 januari 2020 voor alle vennootschappen de dwingende regels uit het WVV automatisch van toepassing zijn. Ook de aanvullende regels zullen van toepassing zijn in zoverre deze niet uitdrukkelijk worden uitgesloten door de statutaire bepalingen.

Lees meer
Wanneer is reclame misleidend ?

Misleidende reclame is verboden op basis van artikel VI.105 WER

Of er sprake is van misleiding wordt beoordeeld vanuit de globale indruk die een reclame geeft aan het gemiddelde lid van het doelpubliek waartoe de reclame zich richt.

ij een algemene reclame zal rekening worden gehouden met de “gemiddelde consument”, die in de rechtspraak van het Europees Hof van Justitie wordt omschreven als een “redelijk geïnformeerde, omzichtige en oplettende consument” in het licht van “maatschappelijke, culturele en taalkundige factoren”.

Wanneer reclame foute informatie bevat zal er sprake zijn van ongeoorloofde misleidende reclame. Reclame die enkel juiste informatie omvat kan eveneens misleidend zijn, wanneer zij toch een verkeerde voorstelling veroorzaakt.

Vergelijkende reclame (art. VI.17 WER) is elke vorm van reclame waarbij een concurrent dan wel door een concurrent aangeboden goederen of diensten uitdrukkelijk of impliciet worden genoemd.

Lees meer
Overbruggingsrecht

Na stopzetting van elke zelfstandige activiteit kan er onder bepaalde voorwaarden aanspraak gemaakt worden op een overbruggingsrecht (voorafgaand aan 2016 was het overbruggingsrecht gekend onder uiteenlopende namen zoals faillissementsuitkering, faillissementsverzekering, stopzettingsverzekering of stopzettingsuitkering).

Sinds 1 juli 1997 kan een gefailleerde zelfstandige een uitkering aanvragen bij zijn of haar sociaal verzekeringsfonds. Hetzelfde geldt als de activiteit werd stopgezet binnen 3 jaar na een collectieve schuldenregeling.

Lees meer
Ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister: tijdelijke oplossing blijft mogelijk !!!

Recent stond Blienberg advocaten een jong gezin bij dat ambtshalve geschrapt was uit het bevolkingsregister. De kustgemeente waarin zij wonen, twijfelde er namelijk aan of zij wel degelijk hun hoofdverblijfplaats hadden op het adres waarop zij waren ingeschreven.

De gevolgen van zulke schrapping zijn drastisch en hebben verregaande gevolgen.  Zo worden de personen geseind, wordt de elektronische identiteitskaart onbruikbaar, men verliest het recht op sociale bijdragen, kinderbijslag,…

Lees meer