gratis advies & nieuws

advies en nieuws

Nieuwe wet legt contractsvrijheid in B2B – relaties aan banden

Overeenkomsten tussen consumenten en ondernemingen (B2C) zijn al geruime tijd onderworpen aan rechtsregels van dwingend recht ter bescherming van de zwakke contractspartij, de consument. Denk maar aan een beding waarbij de ondernemer zich het recht toekent om éénzijdig de prijs te verhogen.

De wetgever acht het nu ook nodig om in B2B – relaties een juridische bescherming te voorzien. De nieuwe wet omvat drie sets van regels en strekt zich uit tot alle soorten ondernemingen.

Lees meer
Het meedelen van persoonsgegevens per email in cc. ipv bcc schendt de regels van de GDPR. (Gegevensbeschermingsautoriteit van 2 april 2019)

Het meedelen van persoonsgegevens per email in cc. ipv bcc schendt de regels van de GDPR. 

De klager richtte zich  tot de gegevensbeschermingsautoriteit omdat een leverancier van hem het cc-veld had gebruikt om een globale e-mail inzake de toepassing van het gereduceerd BTW -tarief van 6% te verzenden ipv het bcc veld waardoor alle geadresseerden de e-maildata van alle geadresseerden kon raadplegen.

Lees meer
GDPR: Berisping wegens het niet verlenen van inzage naar aanleiding van intrekking van benoeming

n deze zaak werd de FOD Volksgezondheid aangeklaagd omdat ze niet antwoordde op de vraag van de klager waarom hem de functie van plaatsvervangend lid van de geneeskundige commissie van de provincie Limburg werd ontnomen. De klager verstuurde zijn verzoek tot inzage aan de FOD Volksgezondheid zowel per aangetekend schrijven, gewone post als per e-mail, maar hij kreeg geen reactie, zelfs niet na een bevel aan de verweerder van de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Lees meer
GDPR: De beschermingsautoriteit veroordeelt een ondernemer op 17 september 2019 tot een administratieve boete van 10.000 Euro.

De beschermingsautoriteit veroordeelt een ondernemer op 17 september 2019 tot een administratieve boete van 10.000 Euro wegens het inlezen van een identiteitskaart bij het aanmaken van een klantenkaart.  

Lees meer
Deadline 30 september 2019: De wetgeving inzake het UBO-register verplicht de eigenaar van een vennootschap om zich te registreren.

Tegen 30 september 2019 moet iedereen die eigenaar is van een vennootschap zich verplicht registreren in het UBO-register. Het UBO-register staat voor het register van de Ultimate Beneficiary Owner.

Lees meer